Team

Toekomstlabo is een initiatief van Mart Vermeersch en Robbe Van Petegem. Twee jonge en gedreven ondernemers uit het Gentse. Twee filosofen die vanuit hun eigen perspectief naar de wereld kijken.

Visie

Met Toekomstlabo introduceren we op een laagdrempelige manier toekomstdenken in bedrijven. Beleving, creativiteit en een open debat staan centraal in de manier waarop we werken. Geen tijdelijke trends of technologische snufjes, we focussen op de verschillende scenario’s, de keuzes die we maken en omgaan met veranderingen.

Mart
Mart

Mart vertrekt steeds vanuit een mensgericht perspectief. Als coach gaat haar focus uit naar de ontwikkeling van mensen in een organisatie en innovatieve leervormen. Ze werkte in het verleden al aan een zelfsturend leersysteem en vele p2p-formats. Met Visual Harvesting vond ze een manier om informatie op een creatieve manier weer te geven. Binnen Toekomstlabo zorgt Mart voor de innovatieve formats en de visuele uitwerking.

Robbe
Robbe

Robbe gaat als een onderzoeker te werk en vindt zijn inspiratie in boeken, lezingen en de actualiteit. Vanuit zijn filosofische achtergrond stelt hij graag spitsvondige vragen om tot inzichten te komen. Gaandeweg ontpopte Robbe zich tot een digitale doener en ontwikkelde hij zijn audio-visuele skills. Binnen Toekomstlabo vertaalt Robbe toekomstnieuws in concrete beelden en bundelt hij alle kennis in de vorm van toekomstscenario’s.